Cerca pel nom, carrer o telèfon.

ESCOLA SALESIANS

Som una escola cristiana, salesiana, catalana i oberta, al servei dels infants i joves de Mataró i el Maresme. Som un centre docent concertat a l’Educació Infantil i a les etapes obligatòries, i privat a Batxillerat. Disposem de dues classes per curs des de l’Educació Infantil de 3 anys fins a 6è de Primària i també a Batxillerat; a l’Educació Secundària Obligatòria tenim tres grups per curs.


Darrere la nostra manera d’entendre l’escola hi ha una manera d’entendre l’educació i la persona. En aquesta direcció, la nostra escola promou:

•El ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes.

•L'adquisició de les competències bàsiques, generals i professionals.

•La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals de la persona.

•La promoció de la convivència i el respecte a la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.

•El desenvolupament d'actituds que afavoreixin la participació responsable en la vida social i cultural i el compromís per a la construcció d'una societat en la que sigui possible la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.


El nostre Projecte d’Escola inclou els objectius educatius i curriculars que tenim dissenyats  per als propers  anys. Recull els principis i les pràctiques metodològiques, el tractament de les llengües, les estratègies per a l’atenció a la diversitat, els itineraris específics i els projectes d’innovació que actualment estem duent a terme.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-ne l'ús o rebutjar-lo. Per rebutjar-lo has de configurar adequadament el teu navegador. En cas contrari, acceptes l'ús de cookies pel fet de navegar pel nostre web.
Més informació x